ფრინველი

Shorshish

Ennymockle

ფრინველი (p‘rinveli, ylrey: ფრინველები)

  1. ushag, eean